ABRA Tutoriál

Příručka ABRA Tutoriál je určena začínajícím uživatelům ABRA Gen, kteří se chtějí rychle a efektivně seznámit se systémem a naučit se s ním pracovat. Jak název napovídá, jedná se o příručku typu tutoriálTutoriál (z ang. tutorial) je návod k použití, který na konkrétních příkladech "krok za krokem" názorně ukazuje, jak se používá určitý počítačový program či programovací jazyk. Tutoriály nemusí být samostatné dokumenty. Mohou být součástí programu nebo technické dokumentace. Tutoriály umožňují začátečníkům rychlý a efektivní úvod do nové oblasti (např. programu), a získání velkého množství zkušeností během krátké doby a bez učitele. Tutoriály nemusí být, na rozdíl od manuálu či referenční příručky, vyčerpávající. Jejich cílem je umožnit uživateli okamžitou práci s programem.. Prostudování příručky s vyhotovením všech příkladů trvá cca jeden až tři dny s ohledem na to, jak moc detailně budete chtít procházet jednotlivé pasáže a jak moc precizně budete provádět sekce TEST, viz dále.

Příručka je koncipována jako příklad smyšlené firmy, která si zakoupila systém ABRA Gen a začíná v něm pracovat. Uživatele postavíme do role této zadané firmy a v dalším textu budeme společně zadaný příklad řešit. Nepokrývá všechny aspekty a funkce systému, nicméně po jejím prostudování by uživatel měl mít dobrou orientaci v systému a měl by být schopen v něm samostatně pracovat.

Uspořádání kapitol odpovídá sekvenci kroků, které je potřeba v praxi provést při práci se systémem v roli zadané firmy. Příručka předpokládá, že čtenář si bude paralelně se čtením jednotlivých kapitol popisované akce rovnou zkoušet ve free verzi příp. demoverzi systému. V závěru jednotlivých kapitol je sekce TEST, který si doporučujeme vždy provést a nepokračovat dál, pokud výsledek není kladný.

Příručka nepopisuje všechna možná řešení daného příkladu, ale většinou to nejjednodušší. Komplexnější řešení a informace jsou již nad její rámec.

Pokud chcete o dané problematice zjistit více, doporučujeme následovat odkazy do hlavní dokumentace, kde naleznete detailní výklad jednotlivých témat.