Změny ve verzi 15.13

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 15.13 oproti řadě 15.05, což je úvodní řada linie 02. Verze z ní nebyly zveřejněny, nicméně může obsahovat zásahy pro vás nové. Pokud jste se se změnami této řady dosud neseznámili, pak tak učiňte.