Změny ve verzi 16.05

Úvodní řada linie 03. Verze z ní nebyly zveřejněny, nicméně může obsahovat zásahy pro vás nové. Pokud jste se se změnami této řady dosud neseznámili, pak tak učiňte.