Změny ve verzi 17.05

Úvodní řada linie 04. Verze z ní nebyly generovány. Jedná se pouze o pomocnou kapitolu, kde jsou pro přehled znovu souhrnně uvedeny ty změny, které byly provedeny do linie 04 do okamžiku vzniku řad 17.11/17.13 (červenec 2017) a které byly paralelně provedeny do současně existujících verzí nižších linií (tj. do verzí 16.13 či 17.03 (linie 03) nebo příp. také do verzí 16.11 či 17.01 (linie 02)), a tudíž již byly popsány v rámci nižších verzí a již jste se s nimi mohli setkat, pokud jste tyto verze používali.

Tyto zásahy si můžete souhrnně znovu prohlédnout zde, ale najdete je samozřejmě popsané i u verzí nižších linií, kam byly paralelně provedeny. Tj. v kapitolách 16.13 či 17.03 (z linie 03) příp. též v kapitolách 16.11 či 17.01 (z linie 02). Informaci o čísle verze nižší linie, kam byl zásah rovněž proveden, naleznete v popisu daného zásahu, viz níže.

Ostatní zásahy do linie 04, které do okamžiku vzniku řad 17.11/17.13 nebyly současně přeneseny do nižších linií a tudíž jste se s nimi v rámci verzí 16.11/17.01/17.11/17.03 setkat nemohli, a dále ty, které byly provedeny až po okamžiku vzniku řad 17.11/17.13 , jsou uvedeny standardně až v rámci popisu řady 17.13.