Změny mezi verzemi linie 04 a linie 03

Zde jsou uvedeny souhrnně změny, označené (!) , provedené do všech verzí linie 04, které nebyly paralelně provedeny do některé z verzí linie 03 či nižší.

Kapitola vhodná pro uživatele, který přechází z nějaké verze linie 03 či nižší na verzi z linie linie 04 či vyšší a chce seznam jen těch důležitějších zásahů, které jsou nové do linie 04, tj. do verzí linie 03 a nižších provedeny nebyly. Pozor! Pro uživatele, který nepřechází z poslední verze linie 03, ale z nějaké předchozí, není tento seznam dostačující. Měl by se seznámit i se změnami provedenými do všech vyšších verzí z linie 03, než je ta, z níž přechází.