Procesní tvorba dokladů - Dodací list → Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností tvorby pokladního příjmu (PP). Odkud ji lze vyvolat a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového PP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy PP. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Pro tvorbu pokladních příjemek podle dodacích listů platí obdobná pravidla jako pro tvorbu faktur vydaných podle dodacích listů s následujícími odlišnostmi:

  • Do PP nelze zúčtovávat zálohové listy. Tudíž v rámci importu DL do PP se nenabízí možnost zúčtovat případné ZL svázané s objednávkami čerpanými do importovaného DL.
  • Pro tvorbu nového pokladního příjmu se nezadává pouze řada dokladů, ale i pokladna. Zvolená pokladna ovlivňuje, jaké řady je možno použít. Zároveň určuje měnu vystavovaného dokladu, přičemž měna ovlivňuje použitelné Typy obchodu. Proto je možnost převzetí některých hlavičkových údajů ze zdrojového dokladu omezena.

Popis těchto pravidel a popis možných způsobů importu (čerpání) dodacích listů (režim čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL" atd.) viz procesní tvorba dokladů - Dodací list → Faktura vydaná.

Mezi DL a PP vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby DL a X-vazby PP.