Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá → Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností tvorby pokladního příjmu (PP). Odkud ji lze vyvolat a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového PP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy PP. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Pro tvorbu pokladních příjemek podle objednávek přijatých platí obdobná pravidla jako pro tvorbu faktur vydaných podle objednávek přijatých s následujícími odlišnostmi:

  • Do PP nelze zúčtovávat zálohové listy. Tudíž v rámci importu OP do PP se nenabízí možnost zúčtovat případné ZL svázané s importovanými objednávkami.
  • Pro tvorbu nového pokladního příjmu se nezadává pouze řada dokladů, ale i pokladna. Zvolená pokladna ovlivňuje, jaké řady je možno použít. Zároveň určuje měnu vystavovaného dokladu, přičemž měna ovlivňuje použitelné Typy obchodu. Proto je možnost převzetí některých hlavičkových údajů ze zdrojového dokladu omezena.

Popis těchto pravidel a popis možných způsobů importu (čerpání) dodacích listů (režim čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL" atd.) viz procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá → Faktura vydaná.

Mezi OP a PP vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby OP a X-vazby PP.