Lišta navigátoru

Navigátor je prvek, který slouží především pro pohyb po jednotlivých záznamech v needitovatelných seznamech nebo po jednotlivých řádcích editovatelných seznamů příp. pro pohyb po záznamech na některých jiných typech formulářů. Na liště navigátoru mohou být příp. umístěny i funkční tlačítka pro vyvolání některých dalších funkcí.