Dealerské třídy - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální dealerské třídě ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každé deal. třídě jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód

Kód označující dealerskou třídu. Jedná se o číselnou položku 1-5 znaků dlouhou. Používá se v číselníkových položkách pro zadání dealerské třídy v Adresáři, v definici tabulek obratů dealerů a v definici dealerských slev ve skladu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní, aby usnadňoval pozdější orientaci.

Předvyplňuje se automaticky podle maximálního již existujícího kódu.

Využití možnosti definice většího počtu dealerských tříd, viz Tip pro vás v kap. Slevový systém - Dealerské slevy.

Název Název dealerské třídy. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkové položky se zadanou třídou jako bližší, vysvětlující popis dané třídy. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Poznámka Libovolná poznámka k nadefinované dealerské třídě.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.