Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem

Agenda výsledků kontrol nespolehlivých plátců po jednotlivých firmách s vazbou na příslušný protokol o dané kontrole.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Adresář při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Adresář, je-li nastaveno Uspořádání klasické.