Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně

Finanční správa ČR umožňuje dotazovat přes webovou službu Registr plátců DPH a ověřovat tak spolehlivost plátců..

Implementace v systému ABRA Gen: