Finanční slevy

Tabulka finančních slev nadefinovaná v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Pokud je v hlavičce dokladu nastaveno, že se má sleva za finanční objem uplatňovat (nastavení viz popis položky "Nastavení slev" v popisu hlaviček příjmových dokladů) a celková částka dokladu po aplikaci všech ostatních slev přesáhne některou částku zadanou v tabulce finančních slev, pak se na jednotlivé řádky daného dokladu uplatní odpovídající procento slevy za finanční objem zadané v tabulce v této agendě, viz příklad. Obecný výklad všech druhů slev, jejich kombinace a aplikace na doklady viz kap. Slevový systém, výklad aktualizace slev při opravách nebo importech dokladů viz kap. Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.