Nabídky vydané - záložka X-vazby

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Zobrazují se zde vazby navzájem (křížem) do neomezeného počtu úrovní, tj. nejen vazby z pohledu aktuální nabídky vydané (NV), ale i vazby z pohledu dokladů souvisejících s aktuální NV (po rozkliknutí jednotlivých uzlů). Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka X-vazby- obecně.

K dokladu Nabídka vydaná (NV) se v těchto záložkách zobrazují následující křížové vazby:

Příklad zobrazení vazeb k nabídce vydané. Ze zobrazení jsou zřejmé následující vazby: Podle NV vznikla následná OP-7 a že současně vznikly dva požadavky na kalkulaci cen z výroby, viz Zdroj nákladové ceny na nabídce

Doplňující popis k vybraným funkcím v této záložce v této agendě (další popis viz v kap. Záložka X-vazby- obecně):

Název Kl. Doplňující popis:
Nový F2

V této agendě není k dispozici.