Typy nabídek vydaných

Seznam typů nabídek nadefinovaných v systému.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Objednávky, je-li nastaveno Uspořádání klasické.