Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej

Jelikož teorie týkající se agend Pokladního (maloobchodního) prodeje je do velké míry společná i pro agendy Restauračního prodeje, je popsána jen jedenkrát společně pro agendy obou modulů s příslušnými upozorněními na případné odlišnosti.

Agendy Pokladního (maloobchodního) prodeje a Restauračního prodeje v systému ABRA Gen řeší obsluhu zákazníka na kase v obchodě nebo v restauraci. Základem pro prodej jsou speciální agendy kasy (Kasa, Dotyková kasa, Restaurační kasa, Restaurační dotyková kasa). Z důvodu nutnosti rychlého odbavení zákazníka, jednoduchosti ovládání a dalších specifik vyplývajících z přímého kontaktu obsluhujícího s koncovým zákazníkem, jsou tyto agendy odlišné od ostatních agend systému ABRA Gen. Další agendy obsažené ve skupině agend Pokladního (maloobchodního) a Restauračního prodeje, jako jsou například agenda Účtenky, Tržby, Provozy a další shromažďují informace o realizovaných prodejích, nebo slouží k nastavení konfigurací nutných pro prodej. Tyto agendy jsou z hlediska ovládání i obsahu obdobné, jako ostatní agendy systému ABRA Gen.

Teorie týkající se Pokladního (maloobchodního) prodeje a Restauračního prodeje byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: