Stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji

Při pokladním prodeji na kasách maloobchodního a restauračního prodeje nelze prodat za nulovou cenu. Cenu je třeba stanovit z ceníků (podle různých kritérií, které ovlivňují, v jakých cenících se bude hledat a jaká prodejní cena, viz dále). Pokud se nepodaří pro prodávané zboží podle nastavených kritérií dohledat nenulovou prodejní cenu, musí ji obsluhující zadat ručně (pokud má oprávnění Měnit prodejní cenu, pokud jej nemá, nelze v takovém případě dané zboží prodat).

Jak bylo řečeno v kap. Stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech, v systému ABRA Gen může existovat více prodejních cen (definovaných v agendě Definice cen, přičemž jedna z nich je zvolena jako hlavní (ta má pak jisté výsady při použití), každá může být v jiné měně atd.), může existovat více ceníků (definovaných v agendě Ceníky, kde tyto ceníky mohou mít různé časové platnosti, různé použití (ceníky určené jen pro vybrané firmy, jen pro některé sklady), mohou obsahovat různé položky (vybrané skladové karty (ceník nemusí nutně obsahovat všechny položky skladu)) a pro každou skladovou položku, která je do daného ceníku zařazena, mohou mít zadány konkrétní prodejní ceny (ale nemusí být nutně zadány všechny definice prodejních cen), přičemž v případě více jednotek lze volitelně zadávat ceny pro každou jednotku jinak), mohou existovat akční ceníky (definované v agendě Akční ceníky) a dále může existovat řada dalších faktorů, které určují, jaká by měla být v daný okamžik prodejní cena vybraného zboží pro daného zákazníka. Při stanovení výchozí prodejní ceny, která se použije pro prodej na kase coby jednotková cena prodávaného zboží, se postupuje obdobně jako při stanovení výchozí prodejní ceny na ostatní prodejní doklady systému ABRA Gen, zde ale s jistými odlišnostmi.

Pro stanovení výchozí prodejní ceny na ostatní prodejní doklady systému ABRA Gen (myšleno prodejní doklady (např. faktury vydané) vznikající mimo agendy pokladního a restauračního prodeje) je postup zdokumentován v kap. Stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech, viz algoritmus stanovení Výchozí prodejní ceny.

Při pokladním prodeji se neuplatní některé faktory ovlivňující stanovení výchozí prodejní ceny v agendách mimo pokladní a restaurační prodej a naopak se navíc uplatní některé faktory platné pouze pro pokladní a restaurační prodej. Při pokladním prodeji je upřednostňována především snaha získat nenulovou cenu pro prodej.

V dalším textu je uvedeno: