Restaurační prodej

V této sekci jsou k dispozici popisy agend, které významově patří do skupiny Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické v okně pro spouštění agend ABRA Gen, viz úvodní kap. Najdete zde:

Restaurační prodej je skupina speciálních agend určená pro realizaci prodeje s možností obsluhovat zároveň více otevřených účtů. Pomocí těchto agend můžete realizovat prodej v restauracích a jiných gastronomických provozech. Ovládání je optimalizováno tak, aby vlastní prodej od zadání prodejních položek, přes tisk objednávkových bonů, až po zadání platby a tisk účtenek, byl velmi rychlý a systém byl bez problému provozovatelný i ve větších restauracích, barech, pivnicích ap. K dispozici je podpora směnného provozu. Má úzkou návaznost na Gastrovýrobu, jelikož je schopen generovat podklady pro sestavení výrobních listů gastrovýroby na prodané gastrovýrobky (jídlo, nápoje, ...) v podobě tzv. bonů vznikajících při prodeji na restaurační kase, nebo případně prodává ze zásob výrobků, které vytvořila Gastrovýroba.

Mnohé agendy Restauračního prodeje jsou zcela shodné s agendami Pokladního prodeje. Tyto agendy nebudeme popisovat znovu zvlášť pro restaurační prodej, ale vždy se odkážeme na popis příslušné agendy v sekci pokladního prodeje, kde jsou popsány najednou pro oba moduly (s případným upozorněním na shodu či rozdíl, je-li to potřeba).

Agendy restauračního prodeje lze rozdělit do několika skupinek podle toho, k čemu slouží: