Požadavky na změnu ceny - záložka Seznam

Seznam existujících, tj. vytvořených a dosud nezpracovaných, požadavků na změnu ceny omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý požadavek uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položek nového požadavku viz záložka Detail.
 


Nové záznamy této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jedná se o standardní opravu aktuálního záznamu.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8 Požadavky na změnu ceny slouží jako podklad pro budoucí přeceňování, nejsou nikde jinde použity, čili mazat je lze zcela bez omezení.
Zkopírovat F9
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

V této agendě není k dispozici.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Akceptovat Ctrl +Enter -

Jsou-li v seznamu nějaké požadavky na změnu ceny označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Pečlivým nastavením přístupového práva k funkci Akceptovat jen oprávněným uživatelům lze zabránit nechtěné změně cen v ceníku.

Po vyvolání funkce se zobrazí modální dialog Platnost ceníku, v němž pomocí přepínače zvolíte, pro jakou platnost ceníku se má provést požadovaná změna ceny. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Provést změny v aktuální časové platnosti - Funkce přepíše ceny v aktuálně platném ceníku.
  • Provést změny v časové platnosti od data, které zadáte - Funkce přepíše ceny v ceníku, jehož platnost začíná zadaným datem. Pokud taková časová platnost ceníku neexistuje, funkce ji založí a doplní k této časové platnosti položky s požadovanou cenou. K nové časové platnosti lze zadat libovolnou poznámku.

    Pokud časová platnost existuje (má stejnou Platnost od data jako časová platnost zadávaná v tomto dialogu), případná původní poznámka u této časové platnosti je přepsána nově zadanou poznámkou.

Funkce přenese navrženou cenu z požadavku na změnu ceny do ceníku a zpracovávaný požadavek na změnu ceny smaže. V případě, že v ceníku záznam pro zadanou skladovou kartu nenajde, založí funkce nejprve novou položku ceníku, do které pak doplní navrženou cenu.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.