Ceníky - záložka Změny cen

Záložka umožňuje evidovat a případně také vytvářet požadavky na změnu ceny položek aktuálního ceníku ze záložky Seznam. Veškeré vytvořené a dosud nezpracované (viz funkce Akceptovat) požadavky na změnu ceny pro všechny ceníky jsou evidovány v agendě Požadavky na změnu ceny, tato záložka obsahuje pouze ty požadavky na změnu ceny, které se vztahují k aktuálnímu ceníku.

Podrobný popis, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé ceníky a jejich použití v nabízení prodejních cen na dokladech, viz popis položky jednotková cena na skladovém řádku dokladu, způsob vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné na doklad viz dále popis výpočtu výchozí prodejní ceny.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných a zatím nezpracovaných požadavků na změnu ceny (na počátku prázdný). V něm se zobrazují základní údaje o každém požadavku na změnu ceny. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail agendy Požadavky na změnu ceny. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Vytvořil Uživatel, který daný požadavek na změnu ceny vytvořil.
Vytvořeno Datum vytvoření požadavku na změnu ceny.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Přidávání, opravy a další akce s požadavky na změnu ceny probíhají prostřednictvím funkcí uvedených dále:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Nový F2 -

Zadání nového požadavku na změnu ceny. Funkce otevře agendu Požadavky na změnu ceny rovnou v záložce Detail "přes" agendu Ceníky a vytvoří nový požadavek na změnu ceny k zadané položce z aktuálho ceníku.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového požadavku na změnu ceny.

Popis přidávaných položek viz záložka Detail agendy Požadavky na změnu ceny. Položka Ceník nového požadavku na změnu ceny se předvyplňuje aktuálním ceníkem ze záložky Seznam.

Opravit F4 - Umožní provést opravu údajů aktuálního požadavku na změnu ceny. Funkce otevře agendu Požadavky na změnu ceny rovnou editačním režimu v záložce Detail "přes" agendu Ceníky, kde můžete provést požadované opravy.
Akceptovat Ctrl +Enter - Funkce umožní přenést cenu navrženou v požadavku na změnu ceny do ceníku. Blíže viz popis funkce Akceptovat v agendě Požadavky na změnu ceny.
Občerstvit F11 Občerstvení se týká seznamu v této záložce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této záložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této záložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.