Skladové karty a dílčí skladové karty

Evidence údajů skladových karet je rozdělena do dvou agend:

  • Agenda Skladové karty - Zde jsou údaje společné pro všechny sklady. Jedná se např. o informace typu název karty, kód, sazba DPH, sazba cla, jednotky, seznam dodavatelů apod. Tyto karty nazýváme též Hlavní karty, resp. Hlavní skladové karty.
  • Agenda Dílčí skl. karty - Dílčí skladové karty naopak obsahují informace, které mohou být u jednotlivých skladů rozdílné. Jako např. poslední nákupní cena, počet na daném skladě, limity na skladě apod.

Platí:

Každá hlavní karta může mít založeno více dílčích karet, přičemž platí, že na jednom skladu můžete pro jednu hlavní kartu založit maximálně jednu dílčí kartu. Z toho vyplývá, že jedna dílčí karta odpovídá právě jednomu skladu a dále, že jedna hlavní karta může mít nadefinováno maximálně tolik dílčích karet, kolik je nadefinováno skladů. Na druhou stranu není ale nutně třeba definovat dílčí karty k hlavní kartě na všech skladech.

Mějme zboží Kopírka, pro které máte založenu hlavní kartu s kódem 111. Fyzicky toto zboží evidujeme jen v hlavních skladech zboží v Praze a v Brně, na jiných ne. Stačí tedy k hlavní kartě s kódem 111 - Kopírka mít založeny dílčí karty, pro sklad Praha a sklad Brno. Dílčí karty lze založit buď ručně v záložce Dílčí karty k dané kartě hlavní a nebo se založí automaticky při jakémkoli pohybu s touto kartou na daném skladě.

Novou hlavní kartu lze založit v agendě hlavních karet. Novou dílčí kartu pro daný sklad lze založit v agendě Dílčí karty anebo se založí automaticky při prvním použití dané hlavní karty na daném skladu ve skladovém dokladu (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách).