Makrokarty

Makrokarty byly zavedeny pro urychlení operací vyskladňování případně naskladňování karet. Pod pojmem makrokarta (sdružená karta) rozumíme jakousi fiktivní skladovou kartu s definovaným obsahem. Obsah makrokarty může být tvořen kombinací řádků všech typů řádků (kromě typu 4 - částky zálohy, který zde nemá význam). Může jít tedy např. o seznam skladových karet (hlavních) v zadaném množství, doplněný o nějaké textové řádky či řádky s počtem a cenou apod.

Význam makrokarty spočívá zejména v tom, že je-li tato vybrána do dokladu, znamená to, že se místo ní do dokladu přenese její obsah - všechny řádky najednou a není tedy nutné je zadávat postupně ručně, což může práci značně urychlit. Objasníme na příkladech:

Firma se zabývá prodejem HW. Kromě komponent např. nabízí i počítačové sestavy, ale sklad má evidovaný podle komponent. Aby při prodeji sestavy nemusela na každý takový prodejní dokad opakovaně vybírat ze skladu skladové karty na komponenty, může si nadefinovat makrokartu s daným obsahem. Tuto pak jednoduše vybere do dokladu v zadaném počtu, do dokladu se pak přetáhnou v odpovídajícím počtu všechny řádky jejího obsahu.

Mějme skladovou položku zavedenou např. na hodinovou sazbu nějaké práce - např. na servisní zásah. Potom mějme skladovou položku zavedenou jako příplatek na hodinu, pokud se bude jednat o expresní výjezd. Pak si můžeme zadat makrokartu na hodinu servisu expres obsahující tyto dvě skladové položky a v případě fakturování takového servisu si práci urychlit rovnou výběrem této makrokarty.

Zda je skladová položka makrokartou, či nikoli, je dáno v definici skladové karty (viz položka Třída karty v Hlavičce skladové karty). Je-li skladová karta třídy "makrokarta", pak pro ni platí některé odlišnosti od normálních skladových karet:

 • má k dispozici subzáložku Obsah makrokarty, kde se definuje její obsah, tedy řádky, ze kterých se skládá.
 • nezadávají se pro ni v hlavičce karty některé údaje, které pro ni nemají význam.
 • makrokarta nemá záložky
  • Dílčí karty - makrokarta je pouze sdružená karta pro více řádků, dílčí karta k ní nemá význam, dílčí karty mají pouze skladové karty v ní obsažené
  • Dodavatelé - k makrokartě jako takové nemá význam evidovat dodavatele - ti se evidují k jednotlivým skladovým kartám v ní obsažených
  • Odběratelé - obdobně jako Dodavatelé
  • Ceny - Ceny se k makrokartám neevidují. Vložením makrokarty do dokladu (např. do faktury) se vloží její obsah s tím, že ceny z řádků typu 1 a 2 jsou převzaty tak, jak jsou zadány v obsahu makrokarty a skladové položky z jejího obsahu jsou oceněny individuálně dle pravidel pro výpočet výchozí ceny, tj. tak, jakoby by každá z nich byla vložena do dokladu samostatně. (Ceny se k makrokartám neevidují, makrokarty nelze zadat jako položky do ceníků).

Zadání makrokarty do dokladu je obdobné zadání více skladových karet najednou a je popsáno v samostatné kapitole.

Makrokarty podporují přenos uživatelsky definovatelných položek do dokladů. Hodnoty uživatelsky definovatelných položek nadefinovaných pro položky v obsahu makrokarty se z obsahu makrokarty do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.