Průvodce vytvořením hlavního inventárního protokolu

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Hlavní inventární protokoly po vyvolání funkce Nový v záložce Seznam. Slouží pro zadání nového dokladu HIP dle zadaných parametrů.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce. Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Hlavička

V tomto kroku zadáte hlavičkové údaje pro vytvoření nového dokladu HIP (řada, období, datum vystavení HIP, ...), ale především zadáte inventarizovaný sklad (tj. z jakého skladu budou inventarizované skl. karty) a zvolíte Typ inventury, který se bude na dokladu HIP pamatovat. Význam všech položek je zřejmý z jejich názvu nebo popisu v subzáložce Hlavička dokladu HIP.

Navíc jsou zde pouze následující položky:

Název Popis
Kontrolovat existenci skladových dokladů ve stavu "V přípravě" při zahájení inventury

Je-li zatrženo, systém upozorňuje na existenci dokladů ve stavu V přípravě a omezuje možnosti inventarizace skladových karet z řádků dokladů nacházejících se v tomto procesním stavu. Více informací viz Dopad používání procesního řízení na inventuru pomocí protokolů.

Volba je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Automaticky zahájit inventuru

Je-li zatrženo, pak se po založení nového HIP inventura rovnou zahájí. Jedná se o jednu z možností zahájení inventury. Viz též Kdy inventuru nelze zahájit.

Zahájit inventuru nelze, pokud by jejím zahájením mohlo dojít k duplicitní inventuře téže položky. Viz ošetření duplicitní inventury téže inventarizované položky.

Doplňující poznámky k vybraným položkám:

Název Popis
Sklad

Lze vybrat nepolohovaný i polohovaný sklad - agendy inventárních protokolů umožňují provádět i poziční inventury. Viz Přehled nástrojů inventury.

Pokud zvolíte polohovaný sklad, omezí se možnost výběru typu inventury - inventura typu Neblokační průběžná je k dispozici pouze pro nepolohované sklady.

2. krok - Skladové karty resp. Skladové pozice

a) Inventura nepolohovaného skladu

Pak se jedná o krok Skladové karty. Zde je možné nastavit, zda a jakým způsobem si přejete přidat na doklad HIP skladové karty, které mají být inventarizovány na základě daného protokolu. Co zvolit, závisí na tom, jak u vás inventarizace probíhá - tj. zda je předem dán seznam skladových karet, které se mají zinventarizovat, nebo zda se naopak inventarizuje nějaká část skladu a seznam karet z toho teprve vyplyne (např. bude načten čtečkou) či něco mezi tím. Jedná se o jednu z možností přidávání inventarizovaných položek.

K dispozici jsou následující možnosti:

 • Žádné - pak se na doklad HIP při jeho vytvoření žádné skl. karty nepřidají. Zvolíte tehdy, pokud chcete sklad. karty přidávat až později, typicky v průběhu inventury na DIPech.
 • Výběr z číselníku skladových karet - pak se po stisku tlačítka Dále zobrazí číselník skladových karet, z něhož požadované karty vyberete. Číselník skladových karet (hlavních) se otevře jako malý výběrový číselník v modálním okně s možností přepnout jej na velký se všemi funkcemi agendy Skladové karty. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený: neobsahuje makrokarty - jelikož zadávat makrokarty do inventury nemá význam. Skladové položky z jejich obsahu (viz popis makrokaret) se inventarizují samostatně.
 • Všechny s kladným stavem - pak se na doklad HIP při jeho vytvoření automaticky přidají všechny skl. karty, které na daném skladu mají stav větší jak nula.
 • Všechny se založenou dílčí kartou - pak se na doklad HIP při jeho vytvoření automaticky přidají pouze ty skl. karty, které na daném skladu mají založenou dílčí skladovou kartu
 • Všechny skladové karty - pak se přidají všechny existující skladové karty (kromě makrokaret), bez ohledu na to, zda pro ně na daném skladu již existuje dílčí skladová karta.

  Pokud dílčí karta neexistuje, založí se automaticky, jakmile je skladová karta vložena do HIP.

Ve všech zmíněných případech přidání skl. karty se vybraná karta nepřidá, pokud by jejím přidáním mohlo dojít k duplicitní inventuře téže položky. Viz ošetření duplicitní inventury téže inventarizované položky. Více informací viz Možnosti přidávání inventarizovaných položek.

b) Inventura polohovaného skladu

Pak se jedná o krok Skladové pozice. Zde je možné nastavit, zda a jakým způsobem si přejete přidat na doklad HIP skladové pozice, které mají být inventarizovány na základě daného protokolu. Co zvolit, závisí na tom, jak u vás inventarizace obíhá - tj. zda je předem dán seznam skladových pozic, které se mají zinventarizovat, nebo zda se naopak inventarizuje nějaká část skladu a seznam pozic z toho teprve vyplyne (např. bude načten čtečkou) či něco mezitím. Jedná se o jednu z možností přidávání inventarizovaných položek.

K dispozici jsou následující možnosti:

 • Žádné - pak se na doklad HIP při jeho vytvoření žádné skl. pozice nepřidají. Zvolíte tehdy, pokud chcete sklad. pozice přidávat až později, typicky v průběhu inventury na DIPech.
 • Výběr z číselníku skladových pozic - pak se po stisku tlačítka Dále zobrazí číselník skladových pozic, z něhož požadované pozice vyberete. Číselník skladových pozic se otevře jako malý výběrový číselník v modálním okně s možností přepnout jej na velký se všemi funkcemi agendy Skladové pozice.
 • Všechny běžné pozice - pak se na doklad HIP při jeho vytvoření automaticky přidají všechny skl. pozice typu Běžná.
 • Všechny pozice - pak se přidají všechny existující skladové pozic.

Ve všech zmíněných případech přidání skl. pozice se vybraná pozice nepřidá, pokud by jejím přidáním mohlo dojít k duplicitní inventuře téže pozice. (HIP se vytvoří, ale příslušná pozice do něj nebude zařazena.) Viz ošetření duplicitní inventury téže inventarizované položky.

Pokus o přidání pozice, na které již probíhá souběžná inventura.

3. krok - Shrnutí

V tomto kroku zobrazí průvodce rekapitulaci nastavení pro generovaný HIP (zadanou řadu dokladu, datum dokladu, sklad, rozhodné datum inventury, popis, typ inventury a počet skladových karet nebo pozic zahrnutých do inventury). Pokud chcete něco změnit, můžete se vrátit do předchozího kroku a provést korekci.