Editační seznamy

V této kap. naleznete:

Editační seznamy jsou jednou z možností rychlého pořizování dat. Umožňují si nadefinovat, které položky chce uživatel zadávat na vybrané záznamy a poté je přes daný seznam rychle zadat a na vybrané záznamy promítnout. Jedná se v podstatě o alternativu hromadných oprav vybraných záznamů. K dispozici jsou v rámci funkce Editační seznamy, která se nabízí ve vybraných agendách jakožto podfunkce Oprava a to především tam, kde se nejvíce předpokládá potřeba takovéhoto pořizování dat:

Zda je tato možnost k dispozici i v jiných agendách, závisí na daném místě programu.