E-banking - přehled podle ovladačů

Tato kapitola obsahuje souhrnné informace ovladačů e-bankingu pro Česko a Slovensko (všechny ovladače jsou dodávány v obou lokalizacích). Pokud je to potřeba, existuje pro některé z uvedených ovladačů i odkaz do samostatné kapitoly, kde je jeho podrobnější popis.

Výčet bankovních klientů, přípon, formátů atd. zde uvedený si neklade nárok na úplnost, tj. může existovat např. nějaký další zde neuvedený bankovní klient, se kterým bude příslušný ovladač také uspokojivě pracovat.

V praxi se stává, že banka změní formát svého ovladače, aniž by to dala na vědomí svým klientům a výrobcům aplikací, tudíž ovladač dodávaný v rámci verze danou změnu nezohlední. Proto pokud máte potíže s některým ovladačem, který dříve bez potíží fungoval, obraťte se na technickou podporu systému ABRA Gen. Přesně specifikujte nejen používaný ovladač, ale i banku a bankovního klienta (tj. název verze). Aktualizovaný soubor ovladače je totiž možné dodat i bez nutnosti update celého systému ABRA Gen.