Průvodce importem notifikací o dočasné pracovní neschopnosti (eNeschopenka)

Popis legislativy týkající se eNeschopenek pro r. 2020 a jejich implementace v systému ABRA Gen je k dispozici v rámci PDF příručky.

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Nemocenské dávky (NDA) po vyvolání funkce e-Neschopenky. Funkce slouží k získávání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců z portálu ČSSZ.

Popis podmínek komunikace přes VREP/APEP není předmětem systému ABRA a tudíž není ani součástí tohoto uživatelského popisu. Lze jej dohledat na webových stránkách ČSSZ.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce. Jednotlivé kroky tohoto průvodce: