Změny ve verzi 16.11

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 16.11 oproti řadě 16.03.

(*) - Je-li u čísla verze uvedeno písmeno C, znamená to, že verze byla certifikována. V opačném případě certifikována nebyla a není veřejně dostupná.