Změny ve verzi 16.13

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 16.13 oproti řadě 16.05, což je úvodní řada linie 03. Verze z ní nebyly zveřejněny, nicméně může obsahovat zásahy pro vás nové. Pokud jste se se změnami této řady dosud neseznámili, pak tak učiňte.

(*) - Je-li u čísla verze uvedeno písmeno C, znamená to, že verze byla certifikována. V opačném případě certifikována nebyla a není veřejně dostupná.