Změny ve verzi 17.01

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 17.01 oproti řadě 16.11.

(*) - Je-li u čísla verze uvedeno písmeno C, znamená to, že verze byla certifikována. V opačném případě certifikována nebyla a není veřejně dostupná.