Změny ve verzi 17.03

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 17.03 oproti řadě 16.13. Pokud jste se se změnami předchozí řady dosud neseznámili, pak se s nimi seznamte.

(*) - Je-li u čísla verze uvedeno písmeno C, znamená to, že verze byla certifikována. V opačném případě certifikována nebyla a není veřejně dostupná.