Změny ve verzi 18.01

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 18.01 oproti řadě 17.11.

(*) - Je-li u čísla verze uvedeno písmeno C, znamená to, že verze byla certifikována. V opačném případě certifikována nebyla a není veřejně dostupná.