Důležité změny ve verzích řady 19.2

Zde jsou uvedeny souhrnně změny označené (!) , provedené do všech verzí řady 19.2, které nebyly paralelně provedeny do některé z verzí řady 19.0 či nižší.

Kapitola vhodná pro uživatele, který přechází z nějaké verze 19.0 či nižší na verzi 19.2 či vyšší a chce seznam jen těch důležitějších zásahů, které jsou nové do verze 19.2, tj. do verzí nižších provedeny nebyly.