Důležité změny ve verzích řady 19.4

Zde jsou uvedeny souhrnně změny, označené (!) , provedené do všech verzí řady 19.4, které nebyly paralelně provedeny do některé z nižších řad.

Kapitola vhodná pro uživatele, který přechází z nějaké nižší verze a chce seznam jen těch důležitějších zásahů, které jsou nové do verze 19.4, tj. do verzí nižších provedeny nebyly.