Souhrnný přehled agend

Systém ABRA Gen je modulární systém. Skládá se z jednotlivých modulů, které mohou fungovat i samostatně (a to zcela nebo částečně), ale v celku tvoří integrovaný a provázaný systém. Některé moduly můžete zakoupit a provozovat zcela samostatně, některé jen spolu s jiným modulem. (Konkrétně viz obchodní informace dodavatele. Seznam zaktivovaných částí pak uvidíte v agendě Správa licencí.) Jednotlivé moduly obsahují řadu agend. Agendy, které řeší obdobnou problematiku a logicky spolu úzce souvisí, jsou výrobcem uspořádány do skupin. Tyto skupiny tvoří podsložky složky ABRA Gen v okně pro spouštění agend. Výrobce dodává různá vizuální uspořádání do skupin a můžete si nastavit Způsob uspořádání tak, jak vám více vyhovuje (nebo si nadefinovat vlastní).

V následujícím textu naleznete možnosti uspořádání a dále výčet jednotlivých modulů resp. skupin agend se stručnou charakteristikou, jaké oblasti řeší a co zahrnují: