Filtrování v číselnících

Většina číselníků umožňuje provádět filtrování záznamů, které uživatel vidí. Filtrace se provádí tak, že se provede SQL dotaz do databáze a pak se podle získaných interních identifikátorů (ID) vyhovujících záznamů zobrazený číselník vizuálně zafiltruje. Podrobněji viz dále.

Jedná se o jednu možností omezení záznamů zobrazených v číselníku.

V některých místech programu je filtrování k dispozici i v jiných agendách než číselníkových a pracuje obdobně. Viz např. funkční tlačítko Vybraný filtr v záložce Doklady agendy Uzávěrky DPH.