Číselníky malé/velké, výběrové/nevýběrové

Číselníky můžeme podle způsobu zobrazení rozdělit na malé a velké a podle způsobu, odkud a jak byl číselník vyvolán, na výběrové a nevýběrové.