Skupiny záznamů v číselnících

Některé z číselníků podporují práci se skupinami záznamů. Tj. umožňují si rozdělit všechny záznamy v číselníku do definovaných skupin a pracovat pak pouze s vybranou skupinou. Skupinování se provádí tak, že se provede SQL dotaz do databáze a provede se znovunačtení číselníku, a to jen jeho části (podle získaných interních identifikátorů (ID) vyhovujících záznamů). Podrobněji viz dále. Tj. umožňuje načíst do paměti klienta jen podmnožinu záznamů z číselníku a tím efektivněji pracovat s číselníkem obsahujícím velké množství záznamů.

Od v 19.4.0 se v systému ABRA Gen postupně mění technologie číselníků. Číselníky využívající novou technologii (stránkování) skupiny záznamů nepodporují; v rámci procesu update jsou nadefinované skupiny záznamů převáděny na uložená omezení. Ve verzi 20.1 využívají novou technologii číselníky Adresář firem a Skladové karty. Postupně budou převáděny další agendy. Více informací naleznete v kapitole Nová technologie číselníků (stránkování)., v části Odlišnosti nové technologie

Příklad 1: Číselník šarží – zde lze s výhodou použít skupinu s podmínkou "pouze nenulové šarže / sériová čísla". Pak lze načíst jen stále aktuální šarže/sériová čísla.

Příklad 2: Lze využít i pro rozdělení práce – jedna osoba sestaví pracovní (dočasnou) skupinu, předá informaci druhé osobě, která záznamy ze skupiny zpracuje a postupně je vyřazuje.

Použití skupin v nevhodném případě může být kontraproduktivní a může naopak způsobit zpomalení odezvy systému. Někde je lépe použít místo skupin záznamů filtrování a naopak. Viz Skupiny versus filtrování či jiné omezení číselníků.

Jedná se o jednu z možností omezení záznamů zobrazených v číselníku.

Dále je uvedeno: