Menu

V horní části hlavního okna aplikace se nachází menu funkcí pro aktuálně otevřenou agendu.