Možnosti otevření agendy a přepínání mezi agendami

Otevření agendy můžete provést několika způsoby, můžete mít otevřeno několik agend najednou a můžete se mezi otevřenými přepínat. V následujícím textu naleznete: