Okno pro spouštění agend

Jedná se o úvodní okno systému ABRA Gen určené pro spouštění agend příp. jiných úloh/aplikací. Obsahuje především odkazy na agendy systému ABRA Gen. Tyto odkazy jsou graficky reprezentovány ikonami nebo dlaždicemi (lze uživatelsky nastavit). Pro rychlé dohledání agendy je k dispozici rychlé fulltextové hledání s více režimy použití (lze uživatelsky nastavit).

Zobrazení s ikonami: Zobrazení s dlaždicemi:

Příklad okna pro spouštění agend v systému ABRA Gen s podvojným účetnictvím. ABRA vzhled. Další příklady viz popis Složek v okně agend.

Za číslem verze ABRA Gen může být uvedeno také označení aplikovaného ServicePacku (jako poslední část čísla verze).

Vzhled a nastavení okna pro spouštění agend je uživatelsky definovatelný a pamatuje se na uživatele. Umožňuje si nadefinovat různý způsob a uspořádání odkazů na jednotlivé agendy a aplikační programy ABRA Gen nebo na libovolné jiné soubory, vč. možnosti definovat si odkazy do sítě WWW. Navíc můžete do složek umístit obsah sítě WWW a přizpůsobit veškeré zobrazené a používané prvky v okně pro spouštění agend svým vlastním požadavkům, např. si je upravit jako htm soubor stránku apod. Tedy každý jednotlivý uživatel si jej může uspořádat tak, jak jemu nejlépe vyhovuje.

Uživatelské modifikace okna pro spouštění agend lze jednoduchým způsobem přenést i na jiné počítače jiným uživatelům, viz Tip pro vás v popisu Modifikace stromu složek.

Část definice okna pro spouštění agend je defaultně dodávána výrobcem tak, aby obsahovala ikony s odkazy na všechny dostupné agendy ABRA Gen uspořádané do skupin a to různým způsobem podle aktuálně nastaveného Způsobu uspořádání agend ve stromovém menu. Jednotlivé skupiny pak tvoří podsložky (větve) defaultně dodávaného hierarchického stromu. Názvy větví stromu charakterizují danou skupinu agend (Fakturace, Pokladna,…) resp. daný modul (např. Prodej, Nákup, ...) tak, jak byly popsány v kap. Charakteristika systému. Viz též popis stromu složek.

Okno pro spouštění agend se zobrazí (vyvolá):

  • vždy po spuštění programu a přihlášení uživatele (tj. dosud není žádná agenda otevřena (a není-li nastaveno, aby se některá agenda rovnou po přihlášení spustila (viz složka Po spuštění))
  • po zavření poslední otevřené agendy (tj. již není žádná agenda otevřena),
  • po vyvolání z hlavního okna aplikace (tj. je-li aspoň jedna agenda otevřena).

Ze zobrazeného spouštěcího okna je pak možné spustit (otevřít) vybranou agendu, přičemž existují různé možnosti spuštění (otevření) agendy. Spuštěná agenda se otevře v hlavním okně aplikace. Z hlavního okna aplikace můžete začít pracovat s danou agendou (viz kapitola popisující příslušnou agendu) anebo si můžete otevřít další agendu. Další agendu si můžete otevřít buď přímo z hlavního okna aplikace v rámci jiné spuštěné agendy anebo si z něj znovu vyvolat okno pro spouštění agend.

O popisu, ovládání a modifikaci okna agend se dočtete podrobněji v kapitolách:

Kombinace CTRL+ALT+SHIFT+F11 vyvolaná z okna pro spouštění agend umožní přihlášení do režimu Konzultant. K dispozici jen pro běh v síťové verzi s aplikačním serverem.