Strom složek v okně agend - popis, defaultně dodávané složky stromu, ovládání, modifikace

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, okno pro spouštění agend má několik částí. V levé části okna je umístěn tzv. strom složek, do něhož lze umísťovat složky různého typu, a tím modifikovat okno pro spouštění agend (zobrazování stromu složek lze i potlačit, viz dále).

V dalším textu naleznete: