Označování v needitovatelných seznamech

V případě, že je v nějakém zobrazeném seznamu povoleno označování záznamů (tj. je v daném místě programu smysluplné), je možno využít funkce hromadného označování anebo označovat ručně. Způsob označování je shodný ve všech needitovatelných seznamech a platí pro něj jednotná pravidla chování a ovládání.

Počet označených záznamů je vidět v prvku Informační panel, který je umístěn nad needitovatelným seznamem. Označené záznamy jsou barevně odlišeny, obdobně jako je tomu u aktuálního záznamu. Zda je aktuální záznam rovněž označen či nikoli je snadno rozeznatelné podle tvaru ukazatele (indikátoru) zcela vlevo u každého záznamu.

Dále jsou uvedeny informace, které s označováním souvisí: