Datumy na dokladech, jejich předvyplňování a validace

Pro všechny doklady platí obecná pravidla pro předvyplňování jednotlivých datumů při tvorbě nového dokladu, resp. při jeho opravě a pravidla pro validaci - tedy kontrolu správnosti zadaných dat. Kromě toho, platí speciální pravidla pro předvyplnění datumových položek v případě zúčtování zálohových listů do dokladu předpisu. Proto v dalším textu uvedeme pravidla pro předvyplňování typických datumů na dokladech a to jak pro samostatný nový doklad, tak pro doklad spojený se zúčtováním zálohového listu (ZL).

U vystavených dokladů:

Pro doklady vzniklé zkopírováním původního dokladu pomocí funkce Zkopírovat platí: Na nový kopírovaný doklad se z původního dokladu převezme datum dokladu a období, pokud má parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období hodnotu Ano. Má-li parametr hodnotu Ne, datum dokladu a období je předvyplněno stejně jako u nově vystavovaného dokladu podle níže uvedených pravidel. Následkem toho se také obsah položek Datum plnění, Splatnost, Datum dodání, Datum INTRASTAT apod. liší od hodnot uvedených na původním dokladu, protože se počítají z datumu vystavení dokladu.