Standardizované funkce, jejich klávesové zkratky a obecný popis

Jedním z kladů systému ABRA Gen je jednotné ovládání, používané v celém systému. V jednotlivých agendách jsou tedy využívány funkce téhož jména a klávesové zkratky s týmž nebo velmi podobným významem. V následující tabulce si uvedeme