Struktura čísla dokladu a variabilní symbol

Číslo dokladu je dané řadou (u zdrojových dokladů řadou zdrojovou, u jejich účetních obrazů v účetnictví řadou účetní), dále obdobím a pořadovým číslem dokladu v rámci zvolené řady. Pro tuto kombinaci platí, že je unikátní.