Obecná pravidla platná pro celý systém

V této části naleznete popis uživatelského rozhraní (interface) a způsoby jeho ovládání. S těmito pasážemi vám doporučujeme se seznámit před zahájením vlastní práce se systémem. Jedná se o zásady a obecná pravidla, která jsou společná pro celý systém a na která se budeme v dalším textu odvolávat.