Obecná pravidla - číselníky

Zde naleznete obecná pravidla neboli zásady pro agendy číselníkové. Tj. jedná se o seznam nějakých prvků a jejich hodnot, který je uživatelem používán pro zadávání, vybírání z něj např. do číselníkových položek apod.

V dalších kapitolách postupně popíšeme typy číselníků, společné prvky, které se typicky v číselnících vyskytují, jejich vlastnosti a ovládání. Pokud bude nějaký konkrétní číselník obsahovat své další specifické prvky, budou tyto popsány v kapitole popisující tento konkrétní číselník. Obdobně, pokud bude potřebovat některé ze společných prvků či jejich chování v konkrétním číselníku blíže specifikovat, bude toto rovněž uvedeno společně s popisem konkrétního číselníku.

V následujících kapitolách jsou společné zásady pro agendy číselníkové probrány podrobněji: