Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy)

Zde naleznete obecná pravidla neboli zásady pro agendy dokladové. Takovým agendám můžeme říkat i agendy typu kniha, protože obsahují seznamy vystavených dokladů daného typu. Tj. představují vlastně "knihy dokladů". Taková agenda může obsahovat velké množství záznamů (vytvořených skladových dokladů, fakturačních dokladů apod.) a ne vždy je potřebné (a vhodné) pracovat se všemi záznamy najednou, především z důvodu rychlosti ale i přehlednosti zpracování. Proto je možné po vstupu do agendy stanovit omezení pro záznamy, se kterými právě chcete pracovat. To, co bude daná kniha aktuálně obsahovat v záložce Seznam, záleží na omezeních, které si uživatel aktuálně zvolil. K tomu slouží záložka Omezení. Kromě omezovací záložky, obsahuje dokladová agenda typicky záložky Seznam, Detail příp. další dle konkrétní agendy.

V následujících kapitolách jsou společné zásady pro agendy dokladové probrány podrobněji: