Editační položky číselníkové

Tyto editační položky slouží pro zadání hodnoty výběrem z číselníku.