Záložka IoT data - obecně

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat s ním související IoT data.

Jedná se o IoT data, pro něž platí, že při svém ukládání jsou přiřazena určitému konkrétnímu záznamu v ABRA Gen. Více viz Věcný obsah - IoT. Všechna přijatá IoT data (i ta, která nejsou přiřazena ke konkrétnímu Business objektu ABRA Gen, je možno prohlížet v agendě Data IoT.

Je k dispozici jako jedna z hlavních záložek agendy ve všech agendách, které práci s IoT daty podporují, ale pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat IoT data.

Dále záložka obsahuje následující subzáložky pro zobrazení IoT dat:

Obsažené subzáložky: Data Data graficky

Subzáložka Data

Záložka obsahuje needitovatelný seznam IoT dat od jednotlivých senzorů navázaných na aktuální záznam ze záložky Seznam dané agendy. Význam položek zde zobrazených je totožný s významem stejnojmenných položek zobrazených v záložce Seznam agendy Data IoT.

Subzáložka Data graficky

Sesbíraná data vyjádřená graficky. Viz adekvátní záložka Data graficky v agendě Data IoT.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. Editace záznamů v číselnících resp. v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Data

F6

nebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový záznam IoT dat připojený k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu dokumentů "přes" agendu aktuálního dokladu
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu DataIoT a otevře ji buď "přes" agendu aktuálního záznamu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy DataIoT. Takto odtud vyvolaná agenda dokumentů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za aktuální záznam související s aktuálním záznamem ze záložky Seznam dané agendy.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy DataIoT standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech evidovaných dokumentů apod.).

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.