Záložka Úkoly - obecně

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat úkoly, které mají na daný záznam vazbu.

Jedná se o úkoly, pro které platí, že jsou přiřazeny k určitému konkrétnímu záznamu (business objektu) v ABRA Gen. Více viz záložka Vazby v popisu webové aplikace Úkoly. Všechny úkoly (bez ohledu na přiřazení k záznamům v systému ABRA Gen) je možné zobrazit také přímo v přehledu úkolů ve webové aplikaci.

Je k dispozici jako jedna z hlavních záložek agendy ve všech agendách, které práci s úkoly podporují, ale pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

V horní části záložky se nachází omezovací lišta s možností vybrat určité omezení (s využitím skrytého seznamu Vybrané omezení).

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v rámci záložky Úkol ve webové aplikaci.

Záložka neobsahuje žádné subzáložky.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. Editace záznamů v číselnících resp. v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Úkoly   -

Spustí výchozí internetový prohlížeč, ve kterém otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů.

V seznamu se zobrazí pouze úkoly s vazbou na aktuální záznam ze záložky Seznam, jejichž řešitelem je uživatel přihlášený do webové aplikace. Případné označení záznamů se ignoruje.

Jedná se o alternativu stejnojmenné funkce na záložce Seznam.

Nový    

Ve výchozím internetovém prohlížeči otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu. Formulář bude předvyplněný, podrobnosti viz popis Vytvoření nového úkolu s využitím funkce Nový úkol v aplikaci ABRA Gen.

Pokud na záložce Seznam označíte několik záznamů, k nově vytvářenému úkolu se automaticky předvyplní vazba na každý z nich.

Jedná se o alternativu funkce Nový úkol na záložce Seznam.

Editovat    

Ve výchozím internetovém prohlížeči otevře webovou aplikaci Úkoly, ve které zobrazí:

Funkce je aktivní pouze v případě, že záložka Úkoly obsahuje alespoň jeden úkol.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy shift+F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu ctrl+F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.